Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 11.11.2018
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 28.10.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 07.10.2018
ks. Adam Łomozik
Niedziela 30.09.2018
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 16.09.2018
ks. Andrzej Abdank-Kozubski
Niedziela 9.09.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 26.08.2018
ks.Jakub Kuliński