Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 06.01.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 30.12.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Wtorek 25.12.2018
ks. Grzegorz Pasternak
Niedziela 23.12.2018
ks. Bartosz Łacek
Niedziela 9.12.2018
ks. Proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 25.11.2018
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 18.11.2018
ks. Proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 11.11.2018
ks. Rafał Jakubiec