Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 5.01.2020
ks. Andrzej Abdank Kozubski
Niedziela 29.12.2019
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 15.12.2019
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 08.12.2019
dk. Piotr Bułka
Niedziela 24.11.2019
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 17.11.2019
dk. Jakub Michalik
Niedziela 10.11.2019
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 20.10.2019
ks. proboszcz Jacek Gracz