Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 15.03.2020
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 8.03.2020
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 23.02.2020
dk. Piotr Bułka
Niedziela 02.02.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 26.01.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 12.01.2020
ks. Andrzej Abdank Kozubski
Poniedziałek 6.01.2020
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 5.01.2020
ks. Andrzej Abdank Kozubski