Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 30.07.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 23.07.2023
ks dr hab. Robert Samsel
Niedziela 16.07.2023
ks. Damian Broda
Niedziela 9.07.2023
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 25.06.2023
ks. Damian Broda
Niedziela 18.06.2023
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 11.06.2023
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 28.05.2023
ks. Piotr Maślanka