Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 04.10.2020
ks. Janusz Ponc
Niedziela 30.08.2020
ks. Damian Broda
Niedziela 23.08.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 16.08.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 9.08.2020
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 26.07.2020
ks. dr Marek Studenski
Niedziela 19.07.2020
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 12.07.2020
ks. Jakub Kuliński