Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 13.11.2022
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 30.10.2022
ks. Damian Broda
Niedziela 16.10.2022
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 02.10.2022
ks. Krzysztof Moskal
Niedziela 25.09.2022
dk. Szymon Trzepaczka
Niedziela 11.09.2022
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 21.08.2022
ks. Jakub Kuliński
Niedziela 14.08.2022
ks. Piotr Maślanka