Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 09.05.2021
ks. Damian Broda
Niedziela 25.04.2021
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 18.04.2021
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 11.04.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 04.04.2021
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 21.03.2021
ks. Marcin Suchanek
Niedziela 14.03.2021
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 28.02.2021
ks. Damian Broda