Posłuchaj homilie
parafiamagdaleny.pl

Homilia

Zazwyczaj przez homilię rozumie się kazanie wygłoszone podczas Mszy św. po odczytaniu Ewangelii; jej celem jest rozwinięcie wiary chrześcijańskiej i wyprowadzenie wskazówek dla życia przez objaśnienie wcześniej przeczytanych tekstów Pisma Świętego. Homilie wymagają głębokiego zżycia z Pismem Świętym i powinny wywoływać chęć słuchania słowa Bożego.
Niedziela 18.07.2021
ks. Damian Broda
Niedziela 11.07.2021
ks. Tomasz Sroka
Niedziela 27.06.2021
ks. Andrzej Abdank-Kozubski
Niedziela 20.06.2021
ks. Wojciech Kamiński
Niedziela 13.06.2021
ks. Rafał Jakubiec
Niedziela 30.05.2021
ks. Piotr Maślanka
Niedziela 23.05.2021
ks. proboszcz Jacek Gracz
Niedziela 16.05.2021
ks. Rafał Jakubiec